|


|


|

2 KASIM TARİHLİ MECLİS KARARI

2 KASIM TARİHLİ MECLİS KARARI

Konu KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02 KASIM 2022 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.
Karar Tarihi 02/11/2022
Karar No 2022/62- 2022/67
Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü

KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02 KASIM  2022 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

MECLİS BAŞKANI :                           Metin ERTÜRK

GELEN ÜYELER                               :      

1- Mehmet GÜLER                               9- Mehmet KEMİK      

2- Akif TEKİN                                      10-Hasan DOĞANCA                                                   

3- Mehmet ÇÖMDEN                            11-Halil ASLAN 

4-Fikret ŞENGÜN                                  12-Metin AYÖZ

5-Necati SOYSAL                                  13-                                

6-Mehmet ÇAKAR                                 14 -

7-Ayşen VAROL                                     15-                                                   

8- Yalçın TULUMCU    

 

GELMEYEN ÜYELER                          : 

1-Halit BORAN    

2-Atıf YILDIZ  

3-Ali KARACA

 

-          Belediye Meclisi (12) mevcut üyesi ile toplandı Oturum açıldı.

-          2022 Yılı Ekim ayı meclis karar özeti Meclis Üyelerine dağıtıldı.

-          Toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretleri oylanarak kabul edildi.

 

K A R A R (2022/62) : İlçemiz Dereköy mahallesi tapunun 116 ada 1 nolu parselde kayıtlı 1520.88 m² alanlı Tarla vasıflı taşınmazın Ümmü KIRAÇ adına kayıtlı 1/6 hissesinin, Raziye YILDIRIM adına kayıtlı 1/6 hissesinin, Hatice ÇİMEN adına kayıtlı 1/6 hissesinin, Ayşe GÜL adına kayıtlı 1/6 hissesinin, Huriye TUNA adına kayıtlı 1/6 hissesinin, Oktay UÇAR adına kayıtlı 1/18 hissesinin, Olkay UÇAR adına kayıtlı 1/18 hissesinin ve Fatma GÜL adına kayıtlı 1/18 hissesinin bağış olarak kabul edilmesine, tapu devir işlemleri yapılarak Belediyemiz adına tescil edilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereğince toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2022/63) : Mülkiyeti Maliye Hazinesi ait, İlçemiz Çobanisa mahallesi tapunun 198 ada 3 nolu parselde kayıtlı 21142.57  m² alanlı Arsa vasıflı  taşınmazın içerisine Belediyemizce futbol sahası yapılacağından, 5018 sayılı yasanın 47.maddesi "Kamu idareleri, kanunlarda veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler." hükmüne göre ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasınca söz konusu taşınmazın Kuyucak Belediyesi'ne tahsisine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2022/64) : Belediyemizin 2023  Mali  yılında uygulanmak üzere Belediyemiz hizmetlerinde alınacak  ücretler tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2022/65) : Belediyemiz tarafından Amatör Spor Kulüplerine ve Kuyucak Belediye Spor Sporcularına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi gereğince ayni yardım yapılması  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2022/66) : 2464 sayılı Kanunun 97.maddesine göre hazırlanan Belediye Dairesi Tarafından İfa Olunacak Hizmetlere Mukabil Alınacak Ücretler Tarifesinin 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmak üzere kabulüne ve işbu tarifenin 5393 sayılı Yasanın 18/f maddesince oy birliği ile karar verildi.

K A R A R (2022/67) : -Aydın’dan  (merkez)  Horsunlu Mahallesi stadımıza antrenman için oyuncuların getirilip götürülmesi
-Fikstürde açıklanan müsabakalara sporcuların getirilip, götürülmesi.
-Güreş, Voleybol takımı, Karate v.b. gibi spor müsabakaları için yurt içindeki turnuvalara ve maçlara Kuyucak Belediye spor ve öğrencilerin  getirilip-götürülmesi.   
-Kuyucak Belediye Spor ve Amatör spor kulüplerinin malzeme alımlarının yapılması.
Gibi harcamaların 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesince uygun görülmüş ve Meclise sunulmasına karar verilmiştir." şekliyle 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmak üzere kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Meclis Başkanı              Meclis Katibi                  Meclis Katibi                                                                   

Metin ERTÜRK               Ayşen VAROL                   Yalçın TULUMCU

Belediye Başkanı           Meclis Üyesi                      Meclis Üyesi

 

                                             

 

 

DİĞER KARARLAR
 • 06 Aralık

  06 ARALIK 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI

  06 ARALIK 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI
  Konu KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 06 ARALIK 2023 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.
  Karar Tarihi 06/12/2023
  Karar No 2023/50- 2023/55
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  01 KASIM 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI

  01 KASIM 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI
  Konu KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01 KASIM 2023 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.
  Karar Tarihi 01/11/2023
  Karar No 2023/46- 2023/49)
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 04 Ekim

  04 EKİM 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI

  04 EKİM 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI
  Konu KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04 EKİM 2023 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.
  Karar Tarihi 04/10/2023
  Karar No 2023/41- 2023/45
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  06 EYLÜL 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI

  06 EYLÜL 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI
  Konu KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 06 EYLÜL 2023 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.
  Karar Tarihi 06/09/2023
  Karar No 2023/33- 2023/40
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  2 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI

  2 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI
  Konu KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.
  Karar Tarihi 02/08/2023
  Karar No
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 05 Temmuz

  5 TEMMUZ 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI

  5 TEMMUZ 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI
  Konu KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 5 TEMMUZ 2023 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİ
  Karar Tarihi 05/07/2023
  Karar No 2023/ 29- 2023/ 32
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  7 HAZİRAN 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI

  7 HAZİRAN 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI
  Konu
  Karar Tarihi 07/06/2023
  Karar No 2023/27- 2023/28
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  3 MAYIS 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI

  3 MAYIS 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI
  Konu 3 MAYIS 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI
  Karar Tarihi 03/05/2023
  Karar No 2023/19- 2023/26
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  5 NİSAN 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI

  5 NİSAN 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI
  Konu
  Karar Tarihi 05/04/2023
  Karar No 2023/11- 2023/18
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  1 MART 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI

  1 MART 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI
  Konu KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 1 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİ
  Karar Tarihi 01/03/2022
  Karar No 2023/7- 2023/9
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  1 ŞUBAT 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI

  1 ŞUBAT 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI
  Konu KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 1 ŞUBAT 2023 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİ
  Karar Tarihi 01/02/2023
  Karar No 2023/6
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 04 Ocak

  4 OCAK 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI

  4 OCAK 2023 TARİHLİ MECLİS KARARI
  Konu KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 4 OCAK 2023 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.
  Karar Tarihi 04/01/2023
  Karar No 2022/1- 2022/5
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 07 Aralık

  7 ARALIK 2022 TARİHLİ MECLİS KARARI

  7 ARALIK 2022 TARİHLİ MECLİS KARARI
  Konu KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2022 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.
  Karar Tarihi 07/12/2022
  Karar No 2022/68-2022/69
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 02 Kasım

  2 KASIM TARİHLİ MECLİS KARARI

  2 KASIM TARİHLİ MECLİS KARARI
  Konu KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02 KASIM 2022 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.
  Karar Tarihi 02/11/2022
  Karar No 2022/62- 2022/67
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
 • 03 Ağustos

  3 AĞUSTOS TARİHLİ MECLİS KARARI

  3 AĞUSTOS TARİHLİ MECLİS KARARI
  Konu KUYUCAK BELEDİYE MECLİSİNİN 03 AĞUSTOS 2022 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİ
  Karar Tarihi 03/08/2022
  Karar No 2022/48-2022/49
  Müdürlük / Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2022 Kuyucak Belediyesi ® Her Hakkı Saklıdır..